HOMILIE

NAJNOWSZY ARTYKUŁ

Pentekostalizacja: Kilka pytań i nieco danych

bp Andrzej Siemieniewski

PENTEKOSTALIZACJA: KILKA PYTAŃ I NIECO DANYCH

SPIS TREŚCI

1. Rewolucja w chrześcijaństwie
1.1 Zmiany w skali globalnej
a. opcja ubogich?
b. globalne symptomy
c. pentekostalizacja?
1.2 Czy wiemy, co robić?
1.3 Fakt i zadanie oceny faktu

Strony

Subscribe to Deus caritas est RSS