HOMILIE

NAJNOWSZY ARTYKUŁ

Naukowcy bez Ewangelii? – przestroga dla świata

ks. bp Andrzej Siemieniewski

NAUKOWCY BEZ EWANGELII? – PRZESTROGA DLA ŚWIATA

„Jakie są korzenie nazizmu i komunizmu? […]
Odpowiedź jest jednoznaczna i prosta: dzieje się tak dlatego,
że odrzucono Boga jako Stwórcę […].
Odrzucono pojęcie «natury ludzkiej» jako «rzeczywistości»,
zastępując ją «wytworem myślenia dowolnie kształtowanym
i dowolnie zmienianym według okoliczności»”[1].

Strony

Subscribe to Deus caritas est RSS