Ścieżką ewolucji do Boga Stworzyciela - Bibliografia

bp Andrzej Siemieniewski

Ścieżką ewolucji do Boga Stworzyciela


BIBLIOGRAFIA


Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich (Biblia Tysiąclecia, wyd. 5), Poznań 2000.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła (Biblia paulistów), Częstochowa 2009.


a. Magisterium Kościoła

Benedykt XVI, Discorso del Santo Padre Benedetto XVI ai docenti, agli studenti e al personale del Pontificio Istituto Biblico, 26 X 2009 r., www.vatican.va [2010].

Jan Paweł II, Fides et ratio – encyklika o relacjach między wiarą a rozumem, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 2, Kraków 1996, s. 824-920.

Jan Paweł II, Message to the Pontifical Academy of Sciences on Evolution (Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk, 22 X 1996 r.), www.ewtn.com [2010].

Pius XII, Encyklika Humani generis o pewnych fałszywych poglądach zagrażających podstawom nauki katolickiej (12 VIII 1950 r.), www.vatican.va [2010]; pol. biblia.wiara.pl [2010].

XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Instrumentum laboris, Watykan 2008, www.vatican.va [2010].

Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum, w: Sobór Watykański II, Konstytucje – dekrety – deklaracje, Poznań 2002, s. 350-363.

Papieska Komisja Biblijna, O historyczności trzech pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju (30 VI 1909 r.), www.catholicscripture.net [2010].


b. Ojcowie Kościoła i pisarze dawnych wieków

Alkuin z Yorku, Epistolae, „Patrologia Latina” 100, www.documentacatholicaomnia.eu [2010].

Alkuin z Yorku, Interrogationes et responsiones in Genesin, „Patrologia Latina” 100, www.documentacatholicaomnia.eu [2010].

Atanazy, Contra gentes, „Patrologia Graeca” 25 (Przeciw poganom, ang. Against the Heathen), www.ccel.org [2010].

Augustyn, De civitate Dei contra paganos libri XXII, „Patrologia Latina” 41, www.sant-agostino.it [2010].

Augustyn, Confessionum libri XIII, „Patrologia Latina” 32, www.sant-agostino.it [2010]; wyd. polskie: Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1987.

Augustyn, Contra Faustum manichaeum libri triginta tres, „Patrologia Latina” 42, www.sant-agostino.it [2010], wyd. polskie: Przeciw Faustusowi, Warszawa 1991.

Augustyn, De doctrina christiana libri quatuor, „Patrologia Latina” 34, www.sant-agostino.it [2010].

Augustyn, De Genesi ad litteram libri duodecim, „Patrologia Latina” 34, www.sant-agostino.it [2010].

Augustyn, De Trinitate libri quindecim, „Patrologia Latina” 42, www.sant-agostino.it [2010].

Augustyn, Enarrationes in Psalmos, „Patrologia Latina” 36, www.sant-agostino.it [2010], wyd. polskie: Objaśnienia psalmów, Warszawa 1986.

Augustyn, Retractationum libri duo, „Patrologia Latina” 32, www.sant-agostino.it [2010].

Bacon F., The TVVOO Bookes. Of the Proficience and Aduancement of Learning, Diuine and Humane (The Advencement of Learning), London 1605, www.gutenberg.org [2010]; www.btinternet.com [2010]; www.archive.org [2010].

Bazyli, Homiliae in hexaemeron (Homilie o sześciu dniach stworzenia), „Patrologia Graeca” 29, www.documentacatholicaomnia.eu [2010]; ang. www.newadvent.org [2010].

Beda Czcigodny, De sex dierum creatione – liber sententiarum ex patribus collectarum, „Patrologia Latina” 93, www.documentacatholicaomnia.eu [2010].

Bonawentura z Bagnoregio, Konferencje o sześciu dniach stworzenia albo o oświeceniu Kościoła, wydanie synoptyczne tekstu oryginalnego redakcji A oraz B z przekładem polskim, red. A. Horowski, Kraków 2008.

Bonawentura, Breviloquium, łac. www.veritatis-societas.org [2010]; www.kennydominican.joyeurs.com [2010]; fr. Résumé de la foi catholique, www.abbaye-saint-benoit.ch [2010]; jesusmarie.free.fr [2010]; ang. Bref Discours, www.agnuz.info [2101].

Bonawentura, Itinerarium mentis in Deum (O drodze umysłu do Boga), łac. i ang. www.franciscan-archive.org [2010].

Filon Aleksandryjski, De opificio mundi, gr. www.documentacatholicaomnia.eu [2010]; ang. Philo Iudaeus, A Treatise on the Account of the Creation of the World, as Given by Moses, thriceholy.net [2010].

Galileo Galilei, Il Saggiatore, w: Opere, t. 1, Torino 20056, s. 603-807.

Galileo Galilei, Lettera a Cristina di Lorena, Genova 2000.

Grzegorz Cudotwórca, Wyznanie wiary (ang. A Sectional Confession of Faith), www.ccel.org [2010].

Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, Kraków 2006.

Grzegorz z Nyssy, Przeciw Eunomiuszowi (ang. Answer to Eunomius’ Second Book), www.ccel.org [2010].

Hugo od św. Wiktora (Hugo de S. Victore), Eruditionis didascalicae Libri Septem, „Patrologia Latina” 176, www.documentacatholicaomnia.eu [2010].

Ireneusz z Lyonu, Contra haereses libri quinque (Przeciw herezjom), „Patrologia Graeca” 7, www.veritatis-societas.org [2010].

Izydor, La natura delle cose, Roma 2001.

Jan Chryzostom, Homilie na Księgę Rodzaju, Kraków 2008.

Jan Chryzostom, Homilie o Pierwszym Liście św. Pawła Apostoła do Koryntian (ang. Homilies on the First Epistle of St. Paul the Apostle to the Corinthians), www.ccel.org [2010].

Jan Chryzostom, Homilie o posągach (ang. The Homilies on the Statues to the People of Antioch), www.ccel.org [2010].

Jan Szkot Eriugena (Joannes Scotus Erigena), Commentarium in Sanctum Evangelium secundum Joannem (Komentarz do Ewangelii według św. Jana), „Patrologia Latina” 122, www.documentacatholicaomnia.eu [2010].

Jan Szkot Eriugena (Joannes Scotus Erigena), Homilia in Prologum Sancti Evangelii secundum Joannem (Homilia o Prologu do Ewangelii według św. Jana), „Patrologia Latina” 122, www.documentacatholicaomnia.eu [2010].

Mikołaj z Kuzy, De filiatione Dei, www.appstate.edu [2010].

Mikołaj z Kuzy, Dialogus de Genesi, urts173.uni-trier.de [2010]; por. Dialogue on the Genesis [of All Things] (Dialogus de Genesi), tłum. J. Hopkins, Minneapolis 1994, jasper-hopkins.info [2010], łac. urts173.uni-trier.de [2010]; niem.: urts173.uni-trier.de [2010].

Minucjusz Feliks, Oktawiusz (Octavius), „Patrologia Latina” 3, www.documentacatholicaomnia.eu [2010]; ang. www.documentacatholicaomnia.eu [2010].

Notker Balbulus, Żywot Karola Wielkiego (Gesta Caroli Magni), ang. The Life of Charlemagne, www.fordham.edu [2010].

Nowacjan, O Trójcy Świętej, Kraków 2005.

Orygenes, In Genesim homiliae, „Patrologia Graeca” 12, www.dcoi.org [2010]; wł. Omelia prima sulla Genesi, www.documentacatholicaomnia.eu [2010].

Orygenes, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza, Kraków 1998.

Orygenes, O zasadach, Kraków 1996.

Suarez Francisco, De opere sex dierum, Paryż 1856, books.google.com [2010].

Teodoret z Cyru, The Questions on the Octateuch, t. 1: On Genesis and Exodus, Washington 2007.

Teofil, To Autolycus, www.ccel.org [2010].

Tertulian, De prescriptione haereticorum, łac. i ang. www.forumromanum.org [2010].

Tomasz à Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, tłum. W. Lohn, Kraków 1985; łac. De imitatione Christi, www.thelatinlibrary.com [2010].

Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae de veritate, www.corpusthomisticum.org [2010].

Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles, www.corpusthomisticum.org [2010].

Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, www.corpusthomisticum.org [2010]; ang. www.ccel.org [2010]; pol. www.katedra.uksw.edu.pl [2010].


c. Literatura współczesna

Albertson D., That He Might Fill All Things: Creation and Christology in Two Treatises by Nicholas of Cusa, „International Journal of Systematic Theology” 8 (2006) nr 2, www.ingentaconnect.com [2010].

Alexander D., Creation or Evolution: Do We Have to Choose?, Oxford 2008.

Barr S.M., The Miracle of Evolution, „First Things” (2007) January, www.firstthings.com [2010].

Bartynowski S., Apologetyka podręczna. Obrona wiary katolickiej z odpowiedziami na zarzuty, wyd. 3 uzupełnione, Kraków 1918.

Beach H.H., Decadence of Darwinism, The Fundamentals, t. 4, rozdz. V, www.xmission.com [2010].

Beecher H.W., Evolution and Religion, cz. 1: Eight Sermons, Discussing the Bearings of the Evolutionary Philosophy on the Fundamental Doctrines of Evangelical Christianity, New York 1885.

Bradatan C., Berkeley and liber mundi, „Minerva – An Internet Journal of Philosophy” 3 (1999) November, www.ul.ie [2010].

Budzik S., Czy św. Augustyn był prekursorem teorii ewolucji?, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 13 (1991), s. 65-78, www.obi.opoka.org.pl [2010].

Cantalamessa R., Lo Spirito Santo nella creazione e nella trasformazione del cosmo, www.zenit.org [2010].

Carroll W.E., Creation and Science in the Middle Ages, „New Blackfriars” 88 (2007) nr 1018, s. 678-689, www3.interscience.wiley.com [2010].

Cipriani N., Le Doctor Gratiae et la connaissance du monde sensible (wywiad przeprowadzony przez L. Cappellettiego), „30 Jours” (2006) nr 11, s. 52-56.

Darwin Ch., Letters, www.darwinproject.ac.uk [2010].

Darwin Ch., On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, wyd. 1, London 1859, darwin-online.org.uk [2010]; On the Origin of Species, wyd. 2, London 1860; wyd. polskie: O powstawaniu gatunków, tłum. Sz. Dickstein, J. Nusbaum, Warszawa 2006.

Darwin Ch., The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, t. 1, London 1871, darwin-online.org.uk [2010].

Dawkins R., Bóg urojony, tłum. P. Szwajcer, Warszawa 2007 (The God Delusion, London 2006).

Dawkins R., Ślepy zegarmistrz, czyli jak ewolucja dowodzi, że świat nie został zaplanowany, tłum. A. Hoffman, Warszawa 1994 (The Blind Watchmaker, New York 1986).

De Bont R., Rome and Theistic Evolutionism: The Hidden Strategies behind the „Dorlodot Affair”, 1920-1926, „Annals of Science” 62 (2005) nr 4, www.informaworld.com [2010].

Dixon T., America’s Difficulty with Darwin, „History Today” 59 (2009) nr 2, s. 22-28, www.historytoday.com [2010].

Farina R., Se la prof è suora il velo non piace più, „Il Giornale” z 11 XII 2009 r., www.ilgiornale.it [2010].

Fossa J., Jak to jest z tą ewolucją, „Niedziela” nr 10 z 8 III 2010 r., s. 40.

Gauld S.J., Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life, New York 1999.

Gladstone J.H., Points of Supposed Collision between the Scriptures and Natural Science, 1872, www.fordham.edu [2010].

Granat W., Dogmatyka katolicka, t. 2: Bóg Stwórca – aniołowie – człowiek, Lublin 1961.

Grant E., Le origini medievali della scienza moderna: il contesto religioso, istituzionale e intellettuale, Torino 2001.

Gray A., Darwiniana; Essays and Reviews Pertaining to Darwinism, New York 1876, www.gutenberg.org [2010].

Hague D., The Doctrinal Value of the First Chapters of Genesis, The Fundamentals, t. 1, rozdz. XIV, www.xmission.com [2010].

Harrison P., Miracles, Early Modern Science, and Rational Religion, „Church History” 75 (2006), epublications.bond.edu.au [2010].

Harrison P., The Bible and the Emergence of Modern Science, „Science and Christian Belief” 18 (2006) nr 2, epublications.bond.edu.au [2010].

Hawking S., Jeszcze krótsza historia czasu, Poznań 2005.

Horn O., Wiedenhofer S. (red.), Schöpfung und Evolution: Eine Tagung mit Papst Benedikt XVI. in Castel Gandolfo, Augsburg – Rom 2007.

Kwiatkowski F., Filozofia wieczysta w zarysie, t. 2: Filozofia bytu. Filozofia świata nieorganicznego. Filozofia duszy, Kraków 1947.

Lamoureux D., Evolutionary Creation: A Christian Approach to Evolution, Eugene 2008.

LaNave G.F., God, Creation, and the Possibility of Philosophical Wisdom: The Perspectives of Bonaventure and Aquinas, „Theological Studies” 69 (2008) nr 4, s. 812-833, www.mendeley.com [2010].

Lindberg D.C., The Beginning of Western Science, Chicago – London 1992.

Linden J., Kleine Apologetik oder Begründung des katholischen Glaubens, Regensburg 1895.

Lohfink G., Jakie argumenty ma nowy ateizm? Krytyczna dyskusja, Wrocław 2009.

Louth A., La Bibbia commentate dai Padri: Antico Testamento, t. 1, cz. 1, Roma 2003.

Martini C.M., Orizzonti e limiti della scienza. Decima cattedra dei non credenti, Milano 1999.

Masi R., The Credo of Paul VI: Theology of Original Sin and the Scientific Theory of Evolution, „L’Osservatore Romano” z 17 IV 1969 r., s. 5, www.ewtn.com [2010].

McGrath A., A Scientific Theology, t. 1: Nature, t. 2: Reality, t. 3: Theology, London – New York 2006.

McGrath A., Augustine’s Origin of Species, „Christianity Today” 53 (2009) nr 5, s. 38-41, www.christianitytoday.com [2010].

McGrath A., Dio e l’evoluzione, Oxford – Rubettino 2006.

McGrath A., McGrath J.C., Bóg nie jest urojeniem, Kraków 2007.

McGrath A., Nauka i religia, Kraków 2009.

McGrath A., The Foundations of Dialogue in Science and Religion, Oxford – Malden 1998.

Metzler J.B. (red.), Lexikon des Mittelalters, Stuttgart [i in.] 1980-1999.

Miles S.G., Charles Darwin and Asa Gray Discuss Teleology and Design, „Perspectives on Science & Christian Faith” 53 (2001), s. 196-201, www.asa3.org [2010].

Miller I., Idolatry and the Polemics of World-Formation from Philo to Augustine, „Journal of Religious History” 28 (2004) nr 2, www.refdoc.fr [2010].

Mivart St.G., On the Genesis of the Species, New York 1871, www.macrodevelopment.org [2010].

Mivart St.G., The Origin of Human Reason, Being an Examination of Recent Hypotheses Concerning It, London 1889, openlibrary.org [2010].

Oakes E., Evolution in the Eyes of the Church, www.catholiceducation.org [2010].

Orr J., The Early Narratives of Genesis, The Fundamentals, t. 1, rozdz. XI, www.xmission.com [2010].

Paley W., Natural Theology, London 1836, books.google.com [2010] (wyd. 1: 1802).

Pedersen O., The Two Books: Historical Notes on Some Interactions between Natural Science and Theology, Città del Vaticano 2007.

Pell G., Without God We Are Nothing, Festival of Dangerous Ideas, 4 X 2009 r., www.catholicculture.org [2010].

Polkinghorne J., Scripture and an Evolving Creation, „Science and Christian Belief” 21 (2009) nr 2, www.scienceandchristianbelief.org [2010].

Schaefer J., Appreciating the Beauty of Earth, „Theological Studies” 62 (2001) nr 1, cat.inist.fr [2010].

Schönborn Ch., Finding Design in Nature, „New York Times” z 7 VII 2005 r., www.nytimes.com [2010].

Schönborn Ch., The Designs of Science, „First Things” (2007) January, www.firstthings.com [2010].

Schönborn Ch., Ziel oder Zufall? Schöpfung und Evolution aus der Sicht vernünftigen Glaubens, Freiburg i.B. 2007 (ang. Chance or Purpose? Creation, Evolution and a Rational Faith, San Francisco 2007).

Stanisławska A., Ile małpy w człowieku, „Rzeczpospolita” z 12 II 2009 r., www.rp.pl [2010].

Switek B., Darwin and the Bishop’s Wife, scienceblogs.com [2010].

Tefft B.F., Evolution and Christianity or an Answer to the Development Infidelity of Modern Times, Boston 1885.

The Fundamentals: A Testimony to the Truth (Baker Books 1993, reprint wydania The Bible Institute of Los Angeles 1917), www.xmission.com [2010].

Turtles All the Way Down, en.wikipedia.org [2010].

Walton J., The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate, Downers Grove 2009.

Wasman E., Muckermann H., Evolution (hasło), w: Catholic Encyclopedia, t. 5, New York 1909, s. 654-670, oce.catholic.com [2010].

Whewell W., Astronomy and General Physics Considered with Reference to Natural Theology (Bridgewater Treatise), Cambridge 1833; wyd. z 1839 r.: www.archive.org [2010].

Wilberforce S., On Darwin’s „Origin of Species”, 1860, www.fordham.edu [2010].

Wyhe van J., The Bridgewater Treatises on the Power Wisdom and Goodness of God as Manifested in the Creation, www.victorianweb.org [2010].

Zadura B., Po latach Kościół uznaje dorobek Karola Darwina, „Dziennik” z 4 III 2009 r., s. 15.