Charyzmat Tymoteusza - Bibliografia


bp Andrzej Siemieniewski

CHARYZMAT TYMOTEUSZA

BIBLIOGRAFIA

Biblia

Ignatius Catholic Study Bible – New Testament, San Francisco 2010, with Commentary by S. Hahn and C. Mitch [skrót: ICSB].
Grecko-polski Nowy Testament, tłum. ks. R. Popowski, M. Wojciechowski, Warszawa 1997.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, (Biblia Tyniecka = Biblia Tysiąclecia), Poznań 1971.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, (Biblia Paulińska), Częstochowa 2009.

Magisterium Kościoła
Benedykt XVI, Przemówienie do nowo wyświęconych biskupów, Castel Gandolfo, 21 września 2006 r.; dostępne na stronie internetowej: www.vatican.va.
Benedykt XVI, List na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego z okazji 150. rocznicy dies natalis świętego proboszcza z Ars, 16 czerwca 2009 r.; dostępne na stronie internetowej: www.vatican.va.
Benedykt XVI, Przemówienie na czuwaniu modlitewnym podczas XX Światowych Dni Młodzieży, Kolonia 2005; dostępne na stronie internetowej (dostęp maj 2014): www.vatican.va.
Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkanie z duchowieństwem w archikatedrze św. Jana, Warszawa 25 maja 2011 r.; dostępne na stronie internetowej (dostęp 19.04.2010): www.vatican.va.
Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja Pastores dabo vobis o formacji kapłanów we współczesnym świecie, 1992; dostępne na stronie internetowej: www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/pastores.html.
Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2002 r., w: Jan Paweł II, Listy do kapłanów na Wielki Czwartek 1979–2005, Kraków 2005.
Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1995.
Jan Paweł II, List apostolski Rosarium Virginis Mariae o Różańcu Świętym, 2003; dostępne na stronie internetowej: www.vatican.va.
Ratzinger J. kard., dziekan Kolegium Kardynalskiego, Homilia Mszy św. pogrzebowej za Jana Pawła II, 8 kwietnia 2005 r.; dostępne na stronie internetowej (dostęp 21.12.2014): www.jasnagora.com/wydarzenie-654 oraz www.opusdei.pl/art.php?p=9900(2012).

Autorzy starożytni i średniowieczni
Augustyn św., Sermones; dostępne na stronie internetowej: www.sant-agostino.it/latino/discorsi/index.htm (2012)›.
Cezary z Arles św., Kazania, tłum. o. S. Ryznar CSsR (kazania 1–55), ks. J. Pochwat MS (kazania 56–80), (seria: Źródła Myśli Teologicznej 57), Kraków 2011.
Chryzostom Jan św., Dialog o kapłaństwie, Kraków 1992.
Didaskalia Apostolskie, w: Konstytucje apostolskie oraz Kanony Pamfilosa z apostolskiego synodu w Antiochii, Prawo kanoniczne św. Apostołów, Kary świętych Apostołów dla upadłych, Euchologion Serapiona, tłum. S. Kalinkowski (Konstytucja), A. Caba (innych pism), układ i oprac. A. Baron, H. Pietras SJ, Kraków 2007, s. XIII–XVIII, (seria: Synody i Kolekcje Praw 2).
Hieronim ze Strydonu, Listy, t. I–V, Kraków 2010–2013.
Hilary z Poitier św., Komentarz do Ewangelii św. Mateusza, Traktat o tajemnicach, tłum., wstęp, oprac. E. Stanula, Warszawa 2002.
Ignacy z Antiochii św., List do Efezjan, w: Pisma Ojców Apostolskich, tłum. z greckiego, wstępy i objaśnienia ks. A. Lisiecki, Poznań 1924; fragmenty dostępne na stronie internetowej: www.liturgia.pl/artykuly/Ojcowie-Kosciola-Sw-Ignacy-Antiochenski-i-mistyka-jednosci.html.
Klemens Aleksandryjski, Kobierce, Warszawa 1994.
Orygenes, Hieronim św., Homilie o Księdze Psalmów, Kraków 2004.
Orygenes, Homilie o Księgach Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, Warszawa 1984.
Teodoret z Cyru, Komentarz do 1 i 2 Listu do Koryntian, (seria: Źródła Myśli Teologicznej 9), Kraków 1998.
Wincenty z Lerynu św., Commonitorium (For the Antiquity and Universality of the Catholic Faith Against the Profane Novelties of All Heresies), 22; dostępne na stronie internetowej: www.newadvent.org/fathers/3506.htm.

Współcześni święci
Hirschfelder Gerhard bł.; dostępne na stronie internetowej (dostęp grudzień 2011): kirchensite.de/aktuelles/dokumentiert2010/bischofswort-hirschfelder.
Jan Vianney św., Kazanie O kapłanach, w: Kazania proboszcza z Ars, Warszawa 2009.
Kolbe, M.M., O początkach Mugenzai No Sono, przed 17 października 1935 r.; dostępne na stronie internetowej: www.niepokalanow.pl/pisma,tom-7,1105-jak-sie-zaczela-milicja-niepokalanej,1253.
Teresa od Dzieciątka Jezus św., Dzieje duszy, Kraków 2009.

Autorzy współcześni
Balthasar H.U. von, Piccola guida per i cristiani, Milano 1986.
Balthasar H.U. von, Spiritus Creator, Brescia 1972.
Barbaglio Giuseppe, La Prima Lettera ai Corinzi: Introduzione, versione e commento, (seria: Scritti delle origini cristiane), Bologna 2005.
Carson D. A., Showing the Spirit: A Theological Exposition of 1 Corinthians, 12–14, Zondervan 2000.
Dąbrowski E. ks., Listy do Koryntian: Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 1965.
Forbes Ch., Prophecy and Inspired Speech: in Early Christianity and Its Hellenistic Environment, Peabody, Mass.: Hendrickson 1997.
Hahn S., A Biblical Theology of the Covenant Priesthood, audiokaseta, wyd. Saint Joseph Communications 2006.
Hahn S., Growth by Oath: The Seven Sacraments, audiokaseta, wyd. Saint Joseph Communications 1993.
Rey D. bp, Definicja nowej ewangelizacji i wyzwania stojące na jej drodze, w: Nowa ewangelizacja – kerygmatyczny impuls w Kościele, Gubin 2012.
Rosik M. ks., Pierwszy List do Koryntian: Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, (seria: Nowy Komentarz Biblijny), Częstochowa 2009.