Mantryczna Medytacja Transcendentalna (TM)

Chrześcijańska medytacja monologiczna - Część II

CHRZEŚCIJAŃSKA MEDYTACJA MONOLOGICZNA. Źródła i aktualne pytania.
Część II. Współczesna mantryczna medytacja chrześcijańska.

Subscribe to RSS - Mantryczna Medytacja Transcendentalna (TM)