HOMILIE

NAJNOWSZY ARTYKUŁ

Cymbał brzmiący, czyli nieświęty charyzmatyk

ks. Andrzej Siemieniewski

CYMBAŁ BRZMIĄCY, CZYLI NIEŚWIĘTY CHARYZMATYK

Czy charyzmatyk może zostać świętym? To pytanie ma już długą historię. Pierwszym, który na nie odpowiadał, był sam Pan Jezus. Chociaż wtedy pytanie o świętość zostało sformułowane w nieco innych słowach: Kto wejdzie do królestwa niebieskiego? (por. Mt 7,21-23).

Strony

Subscribe to Deus caritas est RSS