HOMILIE

NAJNOWSZY ARTYKUŁ

Gospodarka

ks. Andrzej Siemieniewski

GOSPODARKA


Gospodarka stała się tematem nauczania Stolicy Apostolskiej o tyle, o ile jawi się jako jedna z dziedzin kultury ludzkiej: kultura gospodarcza. Ludzkość w obecnym etapie rozwoju cywilizacyjnego musi oczekiwać nieustannego wzrostu gospodarczego, gdyż od tego zależy jej istnienie. Nauczanie Kościoła obejmuje kulturę gospodarczą w aspekcie wpływania na postawę wobec Boga i ludzi.

Strony

Subscribe to Deus caritas est RSS