Chrześcijańska medytacja monologiczna - Część III

CHRZEŚCIJAŃSKA MEDYTACJA MONOLOGICZNA. Źródła i aktualne pytania
Część III. Watykańskie światło.

Chrześcijańska medytacja monologiczna - Część II

CHRZEŚCIJAŃSKA MEDYTACJA MONOLOGICZNA. Źródła i aktualne pytania.
Część II. Współczesna mantryczna medytacja chrześcijańska.

Chrześcijańska medytacja monologiczna - Część I

CHRZEŚCIJAŃSKA MEDYTACJA MONOLOGICZNA. Źródła i aktualne pytania.
Część I. Z historii medytacji monologicznej: Biblia, Katechizm Kościoła Katolickiego, mnisi.

Chrześcijańska medytacja monologiczna. Źródła i aktualne pytania - Spis treści

Chrześcijańska medytacja monologiczna. Źródła i aktualne pytania - Spis treści

Subscribe to Ks. bp Andrzej Siemieniewski RSS